เครื่องดื่มมหัศจรรย์ สำหรับคนทำงาน

เพิ่มสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน

กาแฟเป็นเครื่องดื่มสุดวิเศษที่ช่วยเพิ่มสมาธิ และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักงานในหลายประเทศ เช่นยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น จะมีสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไปในเกือบทุกออฟฟิศคือมุมกาแฟสด (Coffee Corner) สำหรับพนักงานครับ

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว กาแฟเพิ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับในยุโรป ทำให้หลายคนเริ่มมาบริโภคกาแฟ ตามที่สมเด็จพระสังฆราช Clement ที่ 8 ได้แนะนำ ผลลัพธ์ก็คือ…

ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นสูงมาก สำหรับในกลุ่มผู้ที่ดื่มกาแฟ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นจะมีสมาธิในการทำงานดีรู้สึกสดชื่น กะปรี่กะเปร่า และตื่นตัวพร้อมสำหรับการทำงาน ผลลัพธ์คือการทำงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัย

ด้วยเหตุนี้นี่เอง ส่งผลให้หลายๆ ออฟฟิศทั่วโลก เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศยุโรป มักจะจัดให้มีมุมกาแฟสดสำหรับพนักงานนั่นเองครับ

ดังเช่นคำกล่าวของ Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่ง สหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า Coffee, the favourite beverage of the civilized world” Thomas Jefferson 3rd U.S. President หรือแปลได้ว่า “กาแฟ เครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้สำหรับโลกศิวิไลซ์”

Write Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

X